Община Пловдив с кампания по събиране на опасни отпадъци 18 май, 2022

Община Пловдив с кампания по събиране на опасни отпадъци
social Снимка: Община Пловдив

Община Пловдив за девета поредна година организира за гражданите кампания за безвъзмездно предаване на опасни отпадъци от домакинствата чрез Мобилен събирателен пункт.

Инициативата през 2022 година ще се проведе на 26 май (четвъртък), като мобилния пункт ще бъде позициониран на адрес: Район "Централен", бул. "Шести септември" - паркингът зад магазин "Т Маркет" (ресторант "Стадиона") в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 ч.

Основните групи опасни отпадъци, които ще се приемат на пункта са:

• Живак и живакосъдържащи уреди (с изключение на луминесцентни лампи);

• Лакове и бояджийски материали;

• Домакински препарати;

• Мастила и замърсени опаковки – опаковки, съдържащи опасни вещества;

• Маслени филтри, спирачни течности и антифриз;

• Фармацевтични продукти - лекарства с изтекъл срок на годност.

Изхвърлянето на опасните битови отпадъци в общия поток смесени отпадъци създава риск за здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата, поради което Община Пловдив призовава гражданите да се възползват от предоставената възможност и да се освободят от образуваните в домовете им опасни отпадъци.

 

Хороскоп Виж всички

Нотификация