Контакти

Реклама

София

1528 София, Район Искър, ул. „Неделчо Бончев“ №10 тел.: 0877 901000 office@novaradiogroup.bg Ефирен телефон: 0878 80 10 80

Съвет за Електронни Медии

Гр. София, бул. "Шипченски проход" 69 тел.: 02/9708810 office@cem.bg www.cem.bg

Доставчик - “Радио Веселина” ЕАД

Свържете се с нас

Нотификация