Контакти

Реклама

Съвет за Електронни Медии

Гр. София, бул. "Шипченски проход" 69 тел.: 02/9708810 office@cem.bg www.cem.bg

Доставчик - “Радио Веселина” ЕАД

София

1407, ул. "Сребърна" 21 тел.: 02/9 1000 office@bssmedia.bg

Пловдив

ул. "Кавала" 20 п.к. 1407 тел.: 032/60 260 office@bssmedia.bg

Свържете се с нас

Нотификация