Реклама

Реклама

Радио "Веселина" дава възможност на своите партньори да получат достъп до голямата аудиотория на медиата.

Ефирът е отворен не само за обичайната спотова реклама, но и за нестандартни форми на присъствие - атрактивни игри, продуктово позициониране, спонсорство, както и реализирането на извънефирни кампании, съобразени с целите на клиента.

За повече информация: тел. 02/9 10 00, както и на reklama@bssmedia.bg

Радио "Веселина" предоставя време за отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати, при едни и същи условия и цени, спазвайки разпоредбите на изборното законодателство и след сключване на писмен договор за политическа реклама. Заплащането се извършва предварително, по обявената на интернет страницата на  радиото тарифа.

Тарифи

Тарифа за radioveselina.bg
Специално предложение
Общи условия за публикуване на рекламни форми в интернет сайтове и социални канали
Общи условия за реализиране на търговски съобщения в радиопрограми – „Меджик ФМ”, „Витоша”, „The Voice”, „Веселина”
Рекламна тарифа 2023
Rate Card
Нотификация