Реклама

Реклама

Радио "Веселина" дава възможност на своите партньори да получат достъп до голямата аудиотория на медиата.

Ефирът е отворен не само за обичайната спотова реклама, но и за нестандартни форми на присъствие - атрактивни игри, продуктово позициониране, спонсорство, както и реализирането на извънефирни кампании, съобразени с целите на клиента.

При запитване и в зависимост от свободното време, медиата може да предложи условия за излъчване на реклама на ротационен принцип, без избор на часови пояси.

За повече информация: тел. 0877 901000, както и на office@novaradiogroup.bg

Радио "Веселина" предоставя време за отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати, при едни и същи условия и цени, спазвайки разпоредбите на изборното законодателство и след сключване на писмен договор за политическа реклама. Заплащането се извършва предварително, по обявената на интернет страницата на  радиото тарифа.

Радио "Веселина" дава възможност на своите партньори да получат достъп до най-свежата аудитория в българския ефир.

Тарифи

Специално предложение за периода 1 януари - 11 март 2024
Рекламна тарифа на радио Веселина 2024
Rate Card Veselina Radio 2024
Рекламна тарифа на радио Веселина 2023
Rate Card Veselina Radio 2023
Тарифа за radioveselina.bg
Общи условия за реализиране на търговски съобщения в радиопрограми – „Веселина”, „Меджик ФМ”, „Витоша”, „The Voice”
Общи условия за публикуване на рекламни форми в интернет сайтове и социални канали
Нотификация