Анемичен синдром 16 септември, 2023

Анемичен синдром
Снимка: Радио Веселина

Анемията с нейните многобройни разновидности е най-честото хематологично заболяване в цял свят, като по данни от различни източници засяга приблизително десет процента от световната популация с вариации в отделните райони в зависимост въздействието на различни рискови фактори.

Въпреки че някои болести, характерни за определени географски ширини, като сърповидно-клетъчната анемия, таласемия, малария и някои хронични инфекции, играят известна роля за повишаване честотата на анемията в тези региони, то хранителните фактори, като железен дефицит на първо място и в по-малка степен дефицит на фолиева киселина, играят главна роля в предоминирането на анемията в тези държави
 
За всичко по тази тема в предаването „Доктор здраве“ говорим с д-р Цанко Стефанов – специалист по Спешна медицина, хранене и диететика и други субспециалности като спешна гинекология и спешна педиатрия. Основател и собственик на onlinemedicine.bg.
 

 

Хороскоп Виж всички

Нотификация