Над 75% не могат да покриват ежедневните си разходи 06 юни, 2023

Над 75% не могат да покриват ежедневните си разходи
Снимка: unsplash.com

През първото тримесечие на 2023 г., за 74.6% от лицата доходът на домакинството им е останал без промяна спрямо последните 12 месеца. 

Този дял нараства с 1.6 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2022 година, съобщиха от НСИ.

Увеличение на доходите са посочили 20.1% от лицата, което е също с 1.6 процентни пункта повече в сравнение с първото тримесечие на 2022 г., когато увеличение са имали 18.5% от лицата.

Делът на лицата, посочили намаление на доходите за последните 12 месеца, се понижава през първото тримесечие на 2023 г. до 5.3% - с 3.2 процентни пункта по-малко спрямо същото тримесечие на 2022 година.

През първото тримесечие на 2023 г. делът на лицата, които изпитват затруднения да покриват ежедневните си разходи , продължава да е относително висок - над 75%. С известни затруднения са 35.8% от лицата, 26.8% определят покриването на ежедневните разходи като трудно, а 14.2% - като много трудно. 

Делът на лицата, които се справят много трудно, се увеличава с 0.6 процентни пункта в сравнение с първото тримесечие на 2022 година.

Относително лесно могат да покрият ежедневните си разходи 19.7% от лицата, а едва 3.5% не изпитват никакви затруднения. 

Общо делът на лицата без затруднения през първото тримесечие се увеличава с 1.5 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2022 година.

Хороскоп Виж всички

Нотификация