МОН не обсъжда и не подготвя въвеждането на изпит в детската градина 27 май, 2024

МОН не обсъжда и не подготвя въвеждането на изпит в детската градина
Снимка: Община Велико Търново

Министерството на образованието и науката не обсъжда и не подготвя въвеждането на изпит в детската градина. В момента в детските градини ежегодно и във всяка възрастова група се проследяват техните постижения в началото и в края на учебното време, съответно 15 септември и 31 май. 

Най-често за проследяване постиженията на децата и за определяне на училищната им готовност в детските градини се използва игровия подход, а инструментите за това освен играчки са и различни изображения на конкретни ситуации. 

Един пример би могъл да бъде детето да намери и да опише къде се намира дадена играчка. За същия въпрос може да бъде използвана и картинка, на която е изобразена аналогична ситуация. 

Това се случва в рамките на ежедневните занимания на децата, без самите те да знаят кога учителят прави тази проверка. 

Към момента всеки учител може да избере по какъв начин и с какъв инструмент да направи това. 

МОН планира разработването и прилагането на единен инструмент за проследяване на постиженията на децата за всички детски градини, но той няма да бъде под формата на изпит и по същество ще запази и сегашния модел на работа – под формата на игра и без децата да разбират, че се проверяват техните знания и умения.  

Срокът за изработване на такъв единен инструмент за всички детски градини е до 2027 г, след което учителите ще започнат да го прилагат. 

За още новини – слушай радио Веселина – най-добрият микс от песни!
 

Хороскоп Виж всички

Новини

Нотификация