Очакваната продължителност на живота в България леко се е увеличила 22 май, 2024

Очакваната продължителност на живота в България леко се е увеличила
Снимка: unsplash.com

Очакваната средна продължителност на живота в България за периода 2021-2023 г. е 73,5 години, което е с 1,6 години повече в сравнение с предходния период (2020-2022 г.), според данни на Националния статистически институт (НСИ).

Въпреки това, това ниво все още е по-ниско от това, наблюдавано преди пандемията COVID-19, когато средната продължителност на живота надхвърляше 74 години.

Данните на НСИ показват съществени различия в очакваната продължителност на живота между мъже и жени, както и между градското и селското население.

  • Средната продължителност на живота при мъжете е 69,9 години, докато при жените е 77,3 години, с 7,4 години по-висока.
  • В сравнение с 2013 г., през 2023 г. се наблюдава намаление на средната продължителност на живота при мъжете с 1,1 години, а при жените - с 0,7 години.
  • Средната продължителност на живота в градовете е 74,4 години, с 3,1 години по-висока от тази в селата (71,3 години).
  • Спрямо 2013 г., за населението в градовете тя е намаляла с 0,9 години, а за населението в селата - с 1,3 години.

Очакваната продължителност на живота след 65-годишна възраст е 15,2 години, като 13,0 години за мъжете и 17,1 години за жените.

В сравнение с 2013 г., през 2023 г. този показател е намалял с 0,6 години.

Очакваната продължителност на живота варира значително в различните области на страната.

Най-високата е в областите София (столица) и Кърджали (75,4 години), а най-ниската - в област Видин (70,3 години).

Във всички области жените живеят по-дълго от мъжете, но най-голямата разлика между половете се наблюдава в област Враца (8,5 години), а най-малката - в област Шумен (6,3 години).

За още новини – слушай радио Веселина – най-добрият микс от песни!
 

Хороскоп Виж всички

Новини

Нотификация