Декларирането и плащането на местни данъци и такси вече е само през портала на МЕУ 01 март, 2024

Декларирането и плащането на местни данъци и такси вече е само през портала на МЕУ
Снимка: БГНЕС

От 1 март 2024 г. декларирането и плащането на местни данъци и такси по електронен път ще се извършва само през портала на Министерство на електронното управление (МЕУ). Тези услуги ще бъдат премахнати от електронната платформа на НАП.

За улеснение на потребителите, които искат да декларират и платят задълженията си към общините, в Портала за електронни услуги на НАП ще бъде осигурена връзка към сайта на МЕУ.

Целта на промяната е да се сведе до минимум времето за обработката на декларираните от потребителите данни, както и на синхронизацията на информацията за платените местни данъци.

От 2005 г. местните данъци и такси се администрират от общините, а не от Приходната агенция. Поради това данните за платените, които се обменят между информационните системи на общините и НАП, се зареждат на различни интервали от време в е-Портала на Приходната агенция. Това е причината за разминаване в справките, които клиентите получават онлайн от НАП и от общините.

Освен през e-Gov.bg, физическите и юридическите лица имат възможност да декларират и плащат местните си данъци и такси през:

  • Електронните услуги на съответната община
  • Системата за сигурно електронно връчване
  • Единна входна точка за електронни плащания за централната и местна администрации на МЕУ

НАП продължава да предлага на потребителите над 170 други електронни услуги, достъпни с персонален код или електронен подпис (КЕП). Сред тях са:

  • Подаване на данъчни и осигурителни декларации
  • Справки за задълженията с възможност за плащане
  • Справки за изплатени доходи, за осигурителен доход, за извършени плащания и погасени с тях задължения
  • Актуално състояние на трудови договори
  • Подаване на заявления
  • Получаване на удостоверения

За още новини – слушай радио Веселина – най-добрият микс от песни!
 

Хороскоп Виж всички

Нотификация