Проект: с непълнолетни на кино и ресторант след 22 часа само с попълнена декларация за придружител 03 декември, 2023

Проект: с непълнолетни на кино и ресторант след 22 часа само с попълнена декларация за придружител

коледен базар

Снимка: БГНЕС

Придружителите на непълнолетни деца на обществени места да се удостоверяват с декларация, предвижда проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места. Проектът е публикуван за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации на Министерския съвет на 1 декември т.г.

Промените в Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места са с цел регламентирането на ред за удостоверяване качеството на придружител на непълнолетно дете, навършило 14-годишна възраст след 22:00 ч., от страна на родител, попечител или лице, което полага грижи за детето, което не може да го придружи на обществени места.

Удостоверяването ще се извършва чрез декларация по образец, приложение към наредбата. Регламентира се също изискване за собствениците, наемателите или ползвателите на търговски обекти, кина и театри, чиито обекти се посещават от деца, да поставят на видно място за клиентите информация за изискванията за придружаване на деца на обществени места, включително за изискването за представяне на декларацията по образец. Търговците ще са длъжни да публикуват тази информация и на поддържаните в интернет платформи.

Предвижда се в обектите да не се допускат лица, придружаващи деца след 22:00 ч., без представянето на такава декларация.

Общественото обсъждане е предвидено да продължи до 2 януари 2024 г.

Хороскоп Виж всички

Новини

Нотификация