Паркът в Сандански става още по-голям 30 август, 2023

Паркът в Сандански става още по-голям
Снимка: Община Сандански

След финализиране на всички процедури по придобиване на поземлени имоти и тяхното изключване от територията на горския фонд, община Сандански ще разшири с близо 50 декара границите на парковата зона.

Разширението се отнася за територията в м. „Брестето“, около Зоокът – Сандански.
Със свое писмо, кметът на община Сандански – Атанас Стоянов поиска от МРРБ чрез Областния управител безвъзмездно прехвърляне право на собственост на имотите, която процедура се очаква да приключи до края на годината.

На територията на новата паркова зона се предвижда изграждането на:
– Функционални спортни игрища и кортове;
– Сцена с амфитеатър;
– Параклис;
– Детски кътове за игра;
– Кътове за спорт и отдих;
– Зелен пояс, съобразен с дървесната растителност на района;
– Градина с екзотични растителни видове;
– LED осветление.

Новообособената паркова зона, находяща се срещу Зоокът Сандански, ще се превърне в притегателно място за жителите и гостите на град Сандански. 

Хороскоп Виж всички

Новини

Нотификация