Все повече чужди граждани посещават страната ни 28 август, 2023

Все повече чужди граждани посещават страната ни
Снимка: unsplash.com

През юли 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са 1 836.0 хил., или с 19.7% повече в сравнение с юли 2022 година. 

Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 35.9% (658.3 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България, сочи статистика на Национален статистически институт.

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 49.8% от общия брой чужди граждани и достига 914.0 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 24.6%, Германия - 19.7% и Полша - 10.6%.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Турция - 266.4 хил., Румъния - 224.9 хил., Украйна - 214.6 хил., Германия - 180.0 хил., Полша - 96.6 хил., Сърбия - 75.6 хил., Гърция - 72.5 хил., Чехия - 60.6 хил., Обединено Кралство - 59.8 хил., Франция - 41.5 хиляди.

Хороскоп Виж всички

Новини

Нотификация