Здравните вноски на самоосигуряващи се скачат на 31,20 лева 09 август, 2023

Здравните вноски на самоосигуряващи се скачат на 31,20 лева
Снимка: unsplash.com

От 1 август 2023 г. хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата, абитуриенти - неосигурени на друго основание и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат минимум 31,20 лева месечно, съобщават от Централно управление на Национална агенция за приходите.

От първия ден на август тази година е увеличен минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, като той вече е 780 лв. 

Съгласно Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица. 

Така здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8% върху месечен осигурителен доход не по-малко от 390 лв. и не повече от 3400 лв. месечно.

Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, напомнят от НАП. 

Здравноосигурителната вноска за август 2023 г. трябва да се внесе най-късно до 25 септември 2023 г.

Хороскоп Виж всички

Нотификация