Какво да правим при гръмотевична буря 27 юли, 2023

Какво да правим при гръмотевична буря
Снимка: unsplash.com

При гръмотевична буря е важно да се вземат някои предпазни мерки, за да се осигури безопасността на себе си и на другите. 

Ето няколко препоръки за това какво да правите при гръмотевична буря:

1. Останете в закрито: Най-доброто място за сигурност по време на гръмотевична буря е в закрито помещение като къща, апартамент, офис или автомобил. Избягвайте отворени пространства, водни повърхности, големи дървета и метални конструкции.

2. Изключете електрическата и електронната техника: Изключете компютри, телевизори, радиа, електронни уреди и други електрически устройства. Гръмотевиците могат да предизвикат токови удари, които могат да повредят електрониката.

3. Избягвайте водни повърхности: В случай на гръмотевична буря, избягвайте контакт с водни повърхности като басейни, езера, реки и морета. Водата е проводник на електричество и може да бъде опасна по време на буря.

4. Избягвайте метални предмети: Избягвайте контакт с метални предмети като крайпътни стълбове, огради, проводници и други. Металът е добър проводник на електричество и може да се привлече към него по време на гръмотевична буря.

5. Прикрийте се: Ако се намирате на открито и няма възможност да намерите закрито помещение, прикрийте се под нисък предмет като автомобил, ниска сграда или намалете контакта със земята, като седите на петите или ходите на върховете на пръстите.

6. Избягвайте телефонните разговори и използването на проводни телефони: Гръмотевиците могат да причинят повреди в телефонната мрежа и да предизвикат токов удар, ако използвате телефон по време на буря.

7. Спазвайте препоръките на местните власти: При гръмотевична буря, винаги е добре да следвате инструкциите и препоръките на местните власти или службите за спешни ситуации. Те ще ви информират за най-сигурните места и действия за вашата област.

Важно е да се отбележи, че тези са само някои общи препоръки, а реакцията на гръмотевична буря може да варира в зависимост от конкретната ситуация и местността. 

Винаги е добре да бъдете информирани и да използвате собствената си преценка за безопасността.

Хороскоп Виж всички

Нотификация