Създава се Център за спешна медицинска помощ по въздуха 03 май, 2023

Създава се Център за спешна медицинска помощ по въздуха
Снимка: unsplash.com

Министерският съвет прие проект на Постановление за създаване на Център за спешна медицинска помощ по въздуха. 

Целта е устойчиво решаване на въпроса за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на лица със спешни състояния, при които е наложително транспортиране във възможно най-кратки срокове на големи разстояния. 

При необходимост центърът ще бъде ангажиран и с транспортирането на медицински специалисти или екипи при възникнала донорска ситуация, с транспортирането на органи, предназначени за трансплантация, на кръв и кръвни съставки. 

Сред предметите на дейност на новата структура е и осигуряването на медицински специалист или екип при необходимост от привеждане на пациенти от едно лечебно заведение в друго.

Дейността на центъра ще се осъществява от стационарни диспечерски екипи в координационна централа и мобилни спешни екипи, в т.ч. реанимационни, лекарски, долекарски и домедицински.

Със същото Постановление на Министерския съвет се разкриват два нови филиала за спешна медицинска помощ - в гр. Сърница към ЦСМП - Пазарджик и в гр. Приморско към ЦСМП - Бургас, чрез които ще се отговори на потребностите от осигуряване на спешната медицинска помощ в тези два района.

Хороскоп Виж всички

Нотификация