Започва пролетният етап на кампанията „Грамотни ли сме?“ 27 март, 2023

Започва пролетният етап на кампанията „Грамотни ли сме?“
Снимка: unsplash.com

На 30 март за учениците от VII клас и на 31 март – за учениците от X – XII клас ще се проведе пролетен етап за 2023 г. от кампания „Грамотни ли сме?“.

Целта на кампанията е да се провери нивото на грамотност на участниците, свързана с компетентностите, които трябва да са придобили в обучението си по български език до съответния етап. 

Тестовите варианти за двете възрастови категории (VІІ клас и ХI – ХІІ клас) са съобразени с образователната степен на учениците. 

Всеки от тестовете е разработен по моделите на изпитните варианти за национално външно оценяване и държавен зрелостен изпит, като включват само въпроси от модулите, свързани с изучения материал по български език. 

Разнообразните задачи само от отворен тип ще провокират участниците да покажат до какво ниво са овладели правописната, граматичната, пунктуационната и лексикалната норма в съвременния български книжовен език.

Заявки за участие на 1077 ученици са получени от 34 общински, държавни и частни училища от град Пловдив.

Хороскоп Виж всички

Новини

Нотификация