Отстъпка от такса смет за великотърновци, ако компостират отпадъци 24 януари, 2023

Отстъпка от такса смет за великотърновци, ако компостират отпадъци
Снимка: unsplash.com

 

Община Велико Търново въвежда ново облекчение от такса смет - за компостиране на биоразградими отпадъци - 30% от компонента за сметосъбиране и сметоизвозване ще се възстановяват на домакинствата във Велико Търново и населените места от общината.

Необходимо е до 31 януари да се подаде декларация, че в съответния имот ще се извършва компостиране. 

Остава в сила и 30%-а отстъпка за домакинства, които събират разделно отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло и ги предават на специализираната площадка в „Дълга лъка“ или в мобилния пункт, който всяка събота и неделя е в кварталите. Тя се начислява при достигане на 150 кг. за година. 

Ако едно домакинство компостира биоразградими отпадъци и предава разделно събрани хартия, пластмаса и метал, тогава отстъпката от такса смет в частта – сметосъбиране и сметоизвозване, става 60%. 

Площадката за разделно събиране на отпадъци във Велико Търново функционира от януари 2022 г. Хиляди жители на града вече я използват, над 200 домакинства са достигнали и преминали 150 кг. разделно събрани отпадъци от пластмаса, хартия и стъкло за всяко от тях. 

Предвид големия интерес и от страна на хора от населените места от общината, през настоящата година е предвидено изграждане на още две площадки – в Килифарево и в Ресен. 

Хороскоп Виж всички

Новини

Нотификация