Детските градини във Велико Търново вече са с електронен прием 03 януари, 2023

Детските градини във Велико Търново вече са с електронен прием
Снимка: Община Велико Търново

От тази година приемът в детските градини във Велико Търново и яслените групи към тях вече ще се реализира по електронен път. 

Така родителите ще могат бързо и лесно да проверят къде да запишат детето си според адреса, на който живеят.

Регистрацията на заявление за прием ще може да се прави в публичния сайт за прием или на място в желаната детска градина. 

Всички необходими документи за записване – удостоверения за постоянен или настоящ адрес и промени по тях, семейно положение и др. ще се набавят служебно от администрацията. 

Водещ критерий за прием е близостта по постоянен или настоящ адрес на детето. Кандидатстването ще започне от 3 април, а в периода 20-24 март ще бъде допълнително публикуван график относно всички срокове за подаване на документи и класиране. 

При досегашния ред остава приемът в детските градини извън Велико Търново – в населените места от общината - с писмени заявления за записване. Датите за тях са определени в Трета глава на наредбата.

Хороскоп Виж всички

Новини

Нотификация