До края на декември сменяме личния си лекар 08 декември, 2022

До края на декември сменяме личния си лекар
Снимка: unsplash.com

Всички здравноосигурени лица, които желаят да сменят своя общопрактикуващ лекар, могат да направят това до края на месец декември.

За целта е необходимо да се попълни формуляр за постоянен избор и да се предостави на новоизбрания общопрактикуващ лекар.

Формулярът може да се изтегли от сайта на НЗОК.

Не е необходимо здравноосигурените да уведомяват за смяната на своя общопрактикуващ лекар предходния лекар, тъй като това се извършва по служебен път в районната здравноосигурителна каса (РЗОК).

По повод приближаващите Коледни и Новогодишни празници, а и при други обстоятелства на временно пребиваване за повече от един месец, но не по-дълго от пет месеца, извън района на съответната РЗОК, където е избран постоянният личен лекар, информираме здравноосигурените за тяхното право на временен избор на общопрактикуващ лекар, сключил договор с НЗОК. 

При него лицето има право да получава първична извънболнична медицинска помощ при общопрактикуващ лекар на територията на цялата страна. За целта трябва да се попълни регистрационна форма за временен избор. След изтичане на срока здравноосигуреното лице автоматично се прехвърля в практиката на своя постоянен личен лекар.

Следващата възможност за смяна на общопрактикуващ лекар е в периода от 1 до 30 юни.

Хороскоп Виж всички

Нотификация