Вдигат такса смет в Габрово 23 ноември, 2021

Вдигат такса смет в Габрово
social Снимка: unsplash.com

В Габрово предстои увеличаване размера на такса смет. Предложението на общинската администрация е завишението да бъда с 16.4 %.

Общината в Габрово откри производство по издаване на Решение за Одобряване на разходите за събиране и транспортиране на битови отпадъци, поддържане  чистотата на териториите за обществено ползване, както  и определяне годишния размер за такса “битови отпадъци” за 2022 г. 

Граждани и организации могат да правят писмени предложения и възражения до 22 декември.

За 2022 г. не се предвижда увеличение на местните данъци – данък недвижим имот или данък сгради, не се предвижда увеличение на данъка върху превозните средства, както и при всички други видове данъци – туристически данък, патентен данък, данък придобиване на имущество съобщават от местната администрация.

Хороскоп Виж всички

Нотификация