The Voice | Magic FM&TV | Витоша | Веселина

Фактор И.Н. правила

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯ “ПО-БЛИЗО ЕДИН ДО ДРУГ“

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
1.1 Организаторът на кампанията „По - близо един до друг“ e „Фактор И.Н.” АД, със седалище гр. София, бул. Янко Сакъзов №3, ет.2, офис 2, регистрирано в Търговския Регистър с ЕИК 121399009.

2. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА. СРОК НА КАМПАНИЯТА
2.1 Кампанията „По-близо един до друг” се провежда на територията на р. България, със срок от 5 (пет) месеца. Периодът на провеждане е от 17.07.2017 – 11.12.2017 година.

3. УЧАСТНИЦИ
3.1 В кампанията „По-близо един до друг“ могат да участват всички клиенти на международната система за парични преводи МъниГрам, направили своя превод единствено през офисната мрежа на ФАКТОР И.Н. АД. (пълен списък с офисите в цялата страна на адрес: http://factorin.bg/bg/contacts/
3.2. Участниците в кампанията не са задължени да направят паричен залог, който да е обвързан с получаването на печалба.

4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА
4.1 Участниците в кампанията „По-близо един до друг“ е необходимо да изпълнят следните условия, за да могат да участват в томбола за награди, предоставени от Организатора:
а) Да извършат валиден паричен превод МъниГрам през офисната мрежа на ФАКТОР И.Н. АД. За валиден превод се счита: 1) трансакция, извършена през периода на провеждане на настоящата кампания, изпратена от чужбина и вече получена в България през офисната мрежа на ФАКТОР И.Н. АД; 2) трансакция, изпратена от България, през офисната мрежа на ФАКТОР И.Н. АД и вече получена в чужбина.
б) Да използват онлайн регистрационната форма на интернет страницата на „Фактор И.Н.” АД, за да регистрират референтния номер на своя валиден паричен превод и да опишат кратко, защо искат да посетят свой близък човек в чужбина. Клиентът не трябва да регистрира/оповестява референтен номер, докато трансакцията не е напълно приключила (след като е изпратена трябва да бъде получена).
б1) В случай, че клиентите нямат достъп до интернет, те могат да се регистрират и чрез SMS с текст BGMGM, номера на своя превод и трите си имена на номер 1723, за всички мобилни оператори. Пример: BGMGM 12345678 Ivan Petrov Petrov. За валиден SMS се счита съобщение съдържащо горепосочените реквизити. Стойността на един смс е 0.30 лв. (тридесет стотинки) с ДДС.
4.2 Всички регистрирали се участници и изпълнили стъпките, описани по-горе, ще участват в томбола с ежедневни и основни награди в последната седмица на всеки месец от кампанията или в първата седмица на следващия месец.
4.3 Имената на ежедневните и основните победители ще бъдат оповестявани по време на радиопредавания по радио Веселина в часовете от 07:00ч. – 10:00ч. В деня следващ деня на определянето на победителя, информацията за него ще бъде публикувана на фирмената страница на Организатора във фейсбук, както и на фирмения сайт на дружеството. Организаторът се свързва с победителите по имейл или по телефон, използвайки данните за контакт, предоставени от участниците в рамките на максимум 10 (десет) работни дни от определянето им.

5. НАГРАДИ
5.1 Основни награди: Наградите са предметни и парични - 5 (петима) участници в кампанията „По-близо един до друг“, избрани чрез томбола, ще получат двупосочен самолетен билет и джобни пари за 4 дни (в размер на 30 евро на ден), с които да посетят свой роднина или близък, изпратил им парите, или те, пратили на него. Наградите ще се получават в централния офис на Фактор И.Н. АД на адрес: София, бул. Янко Сакъзов №3, ет.2, офис 2 в удобно и за двете страни време. Спечелилите ще имат възможност да изберат периода на полета си в рамките на 10 месеца от момента на изтеглянето им. Дестинацията на полета се съобразява с местоположението (град и държава) за/от което са изпратени/получени парите, като валиден превод чрез системата на МъниГрам. Пример: Майка изпраща на сина си пари от Барселона до София. Синът регистрира своя превод и е изтеглен за основна награда. Печелившият превод е изпратен от Барселона (Испания) и е получен в София. Спечелилият може да избере датата на полета си от София до Барселона, за да посети майка си, като не може да смени дестинацията на полета с град Мадрид например.
5.2 Ежедневни награди: Наградите са предметни. 25 броя чадъри + 25 броя външни батерии за зареждане на мобилен телефон, изцяло брандирани с модерната визия на МъниГрам, Фактор И.Н и други партньори на кампанията. Наградите ще се получават във фронт офиса на Фактор И.Н. АД, на адрес: гр. София, ул. “Александър Батенберг I” №10, в удобно и за двете страни време, или ще бъдат изпращани по поща или куриер до адрес на спечелилия за сметка на Организатора.
5.3 Стойност на наградите: Всички предметни награди, раздавани в настоящата кампания са на стойност по-ниска от 30 (тридесет) лева с ДДС, всяка. Основните награди – двупосочен билет самолетен билет и джобни пари следва да не достигат прага, определен от КЗК, а именно 100 пъти стойността на предлаганата услуга или 15 минимални работни заплати за страната. При избиране на самолетни билети, чиято стойност, заедно с паричната награда (джобни пари) достига или надвишава определеният от КЗК праг, Организаторът ще извърши промяна на датите на пътуване или превозвачът с цел спазване на законоустановените граници, след предварително съгласуване с печелившия.

6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
6.1 Победителите на основните награди ще се определят автоматично на лотариен принцип, чрез софтуер. Печелившите ще се теглят според описания тук график. Общият брой победители на основните награди са пет човека - по един, на всяко теглене на основна награда през периода на кампанията. Важно: Клиенти, регистрирали се през целия период на кампанията, участват за всяко теглене на основна награда.
6.2 Победителите на ежедневните награди ще се теглят според описания тук график, автоматично, на лотариен принцип чрез софтуер.
6.3 Общият брой победители е 55 човека.

7. ВАЛИДИРАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
7.1 При получаване на основните награди, победителят е необходимо да представи валиден документ за самоличност.

8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
8.1 С регистрацията си в кампанията, участниците изрично приемат, че личните им данни за идентификация се използват и се съхраняват от Организатора, като в последствие могат дa бъдат използвани за директен и/или косвен маркетинг, за рекламни цели и др.

9 ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
9.1 В случай на опити за измами над системата, злоупотреба или действия от всякакво естество за засягане на имиджа на Организатора, същият си запазва правото да предприеме всички необходими мерки за отстраняване на възникналата ситуация.
9.2 В случай, че участник регистрира референтен номер на свой превод, който е получил или изпратил през друг офис на МъниГрам, различен от мрежата на ФАКТОР И.Н. АД, същият ще се счита за невалиден и няма да вземе участие в тегленето на ежедневните и основните награди.
9.3 Организаторът ще предприеме всички мерки за провеждането на кампанията в нормални условия съгласно правилника, но не поема отговорност за евентуални недоволства, обжалвания от страна на участниците, които не се отнасят до нарушения на действащото законодателство.
9.4 Организаторът няма да поеме никаква отговорност в случай, че определените и утвърдените победители не се възползват от предложените награди от Организатора, поради причини, които не са свързани с него и с действия и/или бездействия на победителите.
9.5 Настоящият правилник за участие/провеждане е на разположение безплатно за всеки на интернет страницата на Организатора на адрес: www.factorin.bg и в представителните офиси на Организатора.

Организатор на Кампанията
„По-близо един до друг”
Фактор И.Н. АД
Изпълнителен Директор: Николай Иванов

В момента Най-добрият микс от песни 00:00 - 11:00
  • Andrea Losh Geroy 02:23 в момента
  • Rita Sakkellariou Mime Ksehasis 02:20 Предишна
  • Amadeus Band Alkohol 02:17 Предишна
  • Desislava, Azis Kazvash Che Me Obichash 02:13 Предишна
  • Kati Garbi, Antonis Remos Kivotos 02:10 Предишна
  • Goran Bregovic Mesechina 02:05 Предишна
  • Alisia Cyala Nosht 02:02 Предишна
  • Kostas Kalemis Petrini Kardia 01:59 Предишна
  • Ivana Elektra Srce Moje 01:56 Предишна
  • Preslava Mashup 1 01:52 Предишна

Програма

23:00 - 00:00 Ретро микс

00:00 - 11:00 Най-добрият микс от песни

11:00 - 12:00 Веселина топ 10

12:00 - 16:00 Честито

16:00 - 17:00 Ретро микс